DR. RONALD SEELIGER

Predsednik Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor Hemofarm grupe
Biografiju pogledajte ovde!

DR SLAVICA ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku
Biografiju pogledajte ovde!

HELGE TOLKSDORF

Šef odeljenja za JI Evropu, proširenje EU i Tursku, Ministarstvo privrede i energetike SR Nemačke
Biografiju pogledajte ovde!

MARTIN KNAPP

Direktor Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija)
Biografiju pogledajte ovde!

ANTJE MÜLLER

Direktor programa stipendija nemačke privrede “Zoran Đinđić” za zemlje zapadnog Balkana
Biografiju pogledajte ovde!

PREDRAG MADŽAREVIĆ

Suvlasnik i direktor kompanije MING d.o.o.
Biografiju pogledajte ovde!

DR VLADIMIR NIKITOVIĆ

Ekspert, Institut društvenih nauka Beograd
Biografiju pogledajte ovde!

OLIVERA GVOZDENOV

Direktor Ernst Klett Präsenzlernen Osteuropa GmbH – Ogranak Beograd
Biografiju pogledajte ovde!

SAŠA ĆIORINGA

Generalni direktor, Continental Automotive Srbija
Biografiju pogledajte ovde!

CLAUDIA POST-BERGER

Rukovodilac konzularnog odeljenja, Ambasada SR Nemačke u Beogradu
Biografiju pogledajte ovde!

PROF. VLADIMIR GREČIĆ

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Biografiju pogledajte ovde!

LUCIJA BOŽIĆ

Saradnik na BQ portalu za strana stručna zanimanja, Institut nemačke privrede
Biografiju pogledajte ovde!

ALIDA VRAČIĆ

Direktor Think-tanka “Populari“, saradnik instituta IWM u Beču
Biografiju pogledajte ovde!

ANDREA MÄDLER

Ministarstvo za rad i socijalna pitanja SR Nemačke
Biografiju pogledajte ovde!

ANN-KRISTIN PIPLICA

Načelnica privrednog odeljenja Nemačke ambasade u Beogradu
Biografiju pogledajte ovde!